Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.
We Are Awesome Folow Us

תקנון ותנאי שימוש באתר

 1. כללי

 • אתר האינטרנט semadar.com ("האתר") אשר פותח ע"י חברת מישמיש בע"מ ("החברה") משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל בלבד ("מכירות").
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלי האתר. אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות מדיה אחרת מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של החברה ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
 • התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתכוון גם לנקבה.
 • חלוקת הפרקים בתקנון נועדה לשם התמצאות הקורא ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 1. מכירות באתר

 • החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים שלה בלבד בדרך נוחה, מהירה וקלה.
 • עבור כל מוצר המוצע למכירה קיים פירוט בסיסי בצדו הכולל שם המוצר, כמות תכולת המוצר, מלל לתיאור המוצר, מחיר לצרכן, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים ("דף המכירה").
 • כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
 • לאחר אישור ההזמנה ע"י המערכת וקבלת מספר אישור, או בשלב מאוחר יותר, על ידי המערכת האלקטרונית, הופך המשתמש למבצע הפעולה ("הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 • מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במערכות החברה ויישלח אישור ומספר הזמנה בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.
 • יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח ואשר כולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מבצע הפעולה לא יהיה רשאי לפנות לחברה בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.
 • דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. במקרה זה, לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
 • השימוש במוצרי החברה הינו על אחריותך בלבד. כל המידע המפורט באתר נועד להעניק מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או לטיפול ככל שנדרש. המידע המפורט באתר אינו מהווה איבחון, אבחנה, טיפול, ריפוי או מניעת מחלות. מומלץ תמיד להתייעץ עם רופא או עם גורם מקצועי מתאים בכל שאלה הנוגעת לבריאותך או למצבך הרפואי, לבחינת אפשרויות טיפול כולל גם בעניין תרופות מירשם. המידע המפורט באתר כמו גם השימוש שלך באתר אינם מקימים, בשום מקרה, מערכת יחסים של מטופל – מטפל. המידע המפורט באתר אינו מהווה תחליף למידע המפורט על התוויות של כל אחד מהמוצרים. באחריותך לקרוא בעיון ובשלמות את כל המידע המפורט על האריזה, הוראות השימוש ואזהרות מפורטות, בטרם תחל שימוש במוצר אותו רכשת דרך אתר זה. יודגש – המוצרים כוללים רכיבים טבעיים בלבד. מרכיבי המוצר מפורטים ע"ג האריזה. יחד עם זאת, בכל ספק מומלץ לפנות לייעוץ רפואי בטרם התחלת שימוש. במקרה וכתוצאה מהשימוש הופיעה רגישות בעור, יש להפסיק השימוש ולפנות לקבלת ייעוץ. במקרה של רגישות כתוצאה משימוש במוצר, ניתן להחזיר המוצר ולקבל החזר כספי, כמפורט להלן.
 • לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים על פי רוב במלאי של החברה. יחד עם זאת, כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאותו בפועל של המוצר במלאי החברה.
 • החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם. ואולם, אם יתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. במקרה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או, כנגד מי מבעליה ועובדיה.
 1. מכירה מקוונת

 • מכירה מקוונת היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
 • כל להוראות באתר.
 • במכירה מקוונת ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
 • המכירה הינה לצרכנים בלבד ולא לסיטונאים ו/או קמעונאים.
 • תנאי תשלום – ניתן לפרוס התשלום לשלושה תשלומים
 • החברה מכבדת רכישות בכרטיסי אשראי – ויזה, ישראכארד ומאסטרכארד וכן, PayPal
 1. אספקת מוצרים

 • החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל כפי שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 • החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן, ונמצא במלאי.
 • החברה עושה ככל יכולתה על מנת לעדכן באתר את המוצרים החסרים במלאי. עם זאת יתכן כי מוצר החסר במלאי מופיע באתר כזמין לאספקה. החברה לא תהייה אחראית בשום מקרה לנזק כלשהוא שנגרם ו/או העשוי להיגרם בשל אי אספקת המוצר.
 • דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, תהיה החברה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
 • הוראות חברת המשלוח שתקבע ע"י החברה מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות חברת המשלוח מטעם החברה ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד בית הלקוח או מקום אחר עליו תחליט חברת המשלוח ותודיע על כך ללקוח. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
 • זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 • דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר.
 • במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 • רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממשרדי חברת מישמיש בע"מ בכתובתה;  נחמני 53 א', תל אביב 6777628, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, ניתן לפנות לבירור האמור, ישירות לשירות הלקוחות של החברה.
 • איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח אשר ביצע הזמנה למוצר כלשהו ממוצרי החברה לא יאסוף את המוצר עד המועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה והחברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בחוק הגנת הצרכן היינו; דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את הלקוח גם בתשלום שנגבה ממנה.
 • בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 • ככלל, אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר, זמני האספקה של המוצרים הינם תוך 5 ימי עסקים. משלוחים לחו"ל יבוצעו בתוך 10 ימי עסקים.
 • דמי משלוח – לרכישה בסך של עד 250 ₪ יתווסף סך 25 ₪ דמי משלוח. לרכישה בסכום העולה על סך 250 ₪ לא יתווספו דמי משלוח.

תקנון
ותנאי
שימוש

תקנון
ותנאי
שימוש

 1. מדיניות החלפת מוצרים ו/או החזר וזיכוי כספי

 • החלפת מוצר או החזרת מוצר תאושר ותבוצע בתוך 14 יום מתאריך רכישתו בהצגת פתק החלפה או חשבונית מס המעידה על רכישתו ותאריך הרכישה. בנוסף, ישלח הלקוח על חשבונו את המוצר בחזרה למשרדי החברה.
 • זיכוי כספי יינתן בהצגת הוכחת קנייה כגון חשבונית מס.הזיכוי יינתן בהתאם לעלות הרכישה בפועל.
 • החזר כספי יינתן בהצגת חשבונית מס בלבד.
 1. שירות לקוחות

 • בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על שימוש המוצר, תופעות לוואי ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה.
 • לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info@semadar.com נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. נציג שירות הלקוחות ישתדל לחזור אליכם בתוך 24 שעות מעת הפניה בימי ראשון עד חמישי.
 1. כשרות להשתמש באתר

 • כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי רכישות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת אישור אפוטרופוס.
 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. ככל שהמשתמש אינו אזרח ישראלי או תאגיד כאמור, תהיה זכאית החברה לדרוש פרטי זיהוי בהתאם למדיניות החברה.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל ועמו עובדת החברה.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. על לקוח שאינו בעל כתובת מגורים בישראל ליצור קשר ישירות עם החברה בכתובת כנ"ל, כדי לתאם את הכתובת למשלוח המוצר והתשלום בעבור המשלוח. כמו כן, במקרה של אספקת המוצר אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל מועד אספקת המוצר יהיה בהתאם למדיניות החברה וחברת המשלוח עמה היא עובדת.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;

בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו.

מדיניות
החזרות
והחלפות

מדיניות
החזרות
והחלפות

 1. מדיניות פרטיות

 • כדי לרכוש מוצר, הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי כרטיס האשראי למערכת.
 • למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של מישמיש בע"מ. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לחברה לשמור מידע כאמור.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. יובהר כי כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בזדון של החברה.
 • לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות M.S) לנוחיותך בגין מבצעים, פרסומים, והנחות באתר.
  החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@semadar.com דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.
 • החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 1. ביטול עסקה ו/או כשל תמורה

 • מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
 • לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך לפיה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע: * ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
 • לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך המוגדרים בסעיף 14ג' 1 בחוק הגנת הצרכן בא יכול מבצע הפעולה באתר שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל את עסקת הרכישה שביצע: ברכישה של מוצר שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 • ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל של שירות הלקוחות של החברה – info@semader.com או בדואר רשום לכתובת : נחמני 53א' תל אביב 6777628, או באמצעות קישור למשלוח הודעה על ביטול עסקה באתר האינטרנט. הודעת ביטול העסקה תכלול; שם הצרכן ומספר תעודת הזהות וכן, כתובת ליצירת קשר.
 • ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר, או הפרה מהותית אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר החברה למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם. מבצע הפעולה יחזיר את המוצר נשוא העסקה לרשות החברה באמצעות הדואר או במשרדי החברה לאחר תיאום טלפוני עם נציג שירות לקוחות.
 • האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן, כמפורט לעיל.
 • החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
 • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
 • אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המבצע ההזמנה ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
 • אם יתברר לחברה כי מבצע ההזמנה עלול לשוב ולמכור את המוצר שרכש לצד ג' ו/או לסחור בו.
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 1. אחריות

 • אחריות בגין מוצרים
 • החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים שלה בדרך נוחה, מהירה וקלה.
 • נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.12 לעיל, לא תהיה החברה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • החברה תהא אחראית למוצרי כלפי לקוחותיה בהתאם חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980.
 • אחריות כללית בגין פעילות האתר
 • השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 • החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
 1. תנאים נוספים

 • צלמיות (אייקונים = icons) ו/או כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן נתנה החברה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 • אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י החברה.
 • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 1. שונות

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 • התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 30.5.2018 ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

מדיניות
פרטיות

מדיניות
פרטיות

בואו נהיה חברים

בואו נהיה חברים

©2018 סמדר קוסמטיקה. כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש | מדיניות החזרות/החלפות | מדיניות פרטיות